Even kort

De naam HOJAPA is ontstaan uit de feestelijkheden rond HOnderd JAar PArochie in 1995. Naar aanleiding van dit eeuwfeest werd in de parochiekerk van Putkapel een totaalspektakel opgevoerd met meer dan honderd acteurs, zangers, muzikanten en figuranten. Na dit optreden heeft een aantal medewerkers van dit spektakel de koppen bij mekaar gestoken en werd er beslist om een toneelvereniging op te richten, een vriendenkring die in Wilsele Putkapel (opnieuw) toneel brengt.

Deze nieuwe vereniging is officieel tot leven gekomen op 5 september 1995. Het doel van de vereniging is kwalitatief amateurtoneel te brengen. Ze wil aan iedereen die geïnteresseerd is en de nodige tijd ervoor wil vrijmaken, de kans geven te fungeren als acteur, als technieker, als medeorganisator van een productie, als bestuurslid. Wij beschouwen het brengen van amateurtoneel als een teamwerk. Voor een productie wordt er dan ook beroep gedaan op tal van enthousiaste vrijwilligers, ieder met zijn/haar bijdrage, hoe klein soms ook. Wil je meer over ons te weten komen, surf dan verder op deze site om met ons kennis te maken. We wensen je veel surfplezier toe. We begroeten je heel graag op één van onze volgende producties.

De Hojapaploeg.