Privacy

Beste,

Overeenkomstig verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, delen wij u mee dat uw contactgegevens worden opgenomen in een bestand.

Deze geregistreerde gegevens maken het voor ons mogelijk om u te informeren aangaande activiteiten georganiseerd door onze toneelvereniging. U kan ten allen tijde uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgegevens herroepen. U heeft bovendien recht op inzage en correctie van uw gegevens. Indien uw gegevens bij gehouden mogen worden in ons klantenbestand, hoeft u niet te reageren.

Wenst u graag verwijderd te worden uit het klantenbestand? Mail dan even naar gdpr@hojapa.be en dan wordt dat meteen in orde gemaakt.