Filet de sax

Cast: Rudi Vanden Dries, Nelly Mestdagh, Ludwig Cumptich, Jenny Van Meensel, José Lambrechts, Elza Depelsmaeker